Privacyverklaring

Dansschool Moves respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en enkel verwerkt wordt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en Telecommunicatiewet. Persoonlijke gegevens worden door Dansschool Moves Rotterdam nooit aan derden verstrekt en/of verkocht.

Gebruik website:
Door gebruik te maken van onze website www.movesrotterdam.nl en www.dansschoolmoves.nl gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan doen via uw browserinstellingen.

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in de browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Welke gegevens verzamelt Dansschool Moves Rotterdam?
Zodra u ons contactformulier op de website invult, de website bezoekt of zich inschrijft voor het volgen van onze danslessen ontvangen wij enkele gegevens. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • geslacht
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer van een contactpersoon in geval van een noodgeval

Wat doen wij met uw gegevens die bij ons bekend zijn?

 • Met uw expliciete toestemming gebruiken wij de gegevens om u via mail te informeren over de ontwikkelingen van Dansschool Moves Rotterdam.
 • Wij gebruiken uw gegevens voor de facturering van onze diensten en boekhouding. Hiervoor gebruiken wij het programma Logifit.
 • Gegevens van leden worden opgeslagen in ons klantenbestand, welke op de goed beveiligde computer en beveiligde externe harde schijf van de Dansschool zijn opgeslagen. Alleen directie kan bij dit bestand.
 • Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om via What’sApp, SMS of door een telefoongesprek informatie en last-minute veranderingen over de lessen door te geven.
 • E-mail adressen worden automatisch opgeslagen op onze mailserver one.com om via e-mail te kunnen communiceren met leden en vragen van geïnteresseerden te beantwoorden.
 • Foto’s worden genomen in het algemeen belang van de Dansschool als reclame, om nieuwe leden te werven, om de betrokkenheid van ouders met de leerlingen te vergroten en leden een aandenken te bezorgen aan gezamenlijke activiteiten, zoals kijklessen en optredens. Leden die zich na 25 mei 2018 inschrijven kunnen hun toestemming hiervoor geven op het inschrijfformulier. Leden die zich eerder hebben ingeschreven ontvangen hiervoor een toestemmingsformulier.
  Indien u geen toestemming geeft voor de foto’s zullen deze uiteraard ook niet gepubliceerd worden op de website, facebook-pagina, flyers, of andere promotiematerialen van de Dansschool .

Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dansschool Moves Rotterdam?
Zonder een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij helaas niet overgaan tot het leveren van de dienst, namelijk de danslessen.
Deze gegevens zijn nodig om onze dienst goed te kunnen leveren en om te voldoen aan de eisen van de boekhouding voor de belastingdienst.

Persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dansschool Moves Rotterdam 
De map met papieren inschrijfformulieren ligt op kantoor van de directie, waar geen derden bij kunnen.
Onze werknemers en accountants zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
Elektronische bestanden staan op de beveiligde computer en harde schijf van de Dansschool , waar enkel de directie bij kan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens van leden die hun dansles opzeggen worden, meteen na opzegging, uit de fysieke map met inschrijfformulieren verwijderd en vernietigd.  Ook worden de gegevens direct uit elektronische bestanden verwijderd. De gegevens blijven in onze opslag zolang u onze klant bent.
Boekhouding blijft echter bewaard voor de periode die ons verplicht wordt door de Belastingdienst.

Rechten:
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kan er een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek gedaan worden.
Wij zullen dit verzoek binnen 1 week in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Het verzoek kunt u aan ons e-mailen via info@movesrotterdam.nl.

Klachten omtrent de privacy:
Heeft u een klacht over ons privacybeleid? Dan vragen we u direct contact met ons op te nemen. Ook kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.